Cooper's Choice

Re-enactment clothing

Cooper's Choice achtergrondfoto

Ligny (B)

3 en 4 juni 2023 is Cooper’s Choice met de handelstent aanwezig op het Napoleontische evenement te Ligny (B).